Om våra förskolor
Turebergs Förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för vårdnadshavare och för alla barn som deltar. Vi ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På den här sidan hittar ni kortfattad information om våra förskolor, avdelningar, kontaktinformation samt kartor var vi finns i Tureberg.

640-400-enheter-bagar-transp.png
 
 
siffran-2.jpg
 

Bagarbyvägens Förskola
Bagarbyvägens Förskola ligger på gångavstånd från Sollentuna Centrum i angränsning till villaområdet på Bagarbyvägen 8. Vi har två stora utegårdar för barnen runt byggnaden, som är uppdelade på små barn respektive stora barn. Utöver det har vi närhet till ett stort parkområde med lekplatser samt gångavstånd till skog och natur.

Avdelningar
På Bagarbyvägens Förskola har vi fyra avdelningar.Två småbarnsavdelningar (1-3år) samttvå avdelningar för större barn (3-6år). Bagarbyvägens avdelningar heter Pluto, Tellus, Månen och Solen.

Regnbågens Förskola
Regnbågens Förskola ligger på gångavstånd från Sollentuna Centrum i den lugna Malmparken. Vi har en egen stor utegård för barnen i Malmparken som är uppdelad på små barn respektive stora barn. Utöver det har vi närhet till Malmparkens gemensamma lekpark och konstgjorda fotbollsplan samt gångavstånd till skog och natur.

Avdelningar
På Regnbågens Förskola har vi fem avdelningar.Två småbarnsavdelningar (1-3år),två avdelningar för större barn (3-6år) samt den mycket uppskattade Internationella avdelningen. Regnbågens avdelningar heter Gul, Röd, Blå, Grön och Internationella.

Siffrans Förskola
Siffrans Förskola ligger på gångavstånd från Sollentuna Centrum i den norra delen av centrumområdet Tingsvägen 27. Vi har en stor utegård för barnen i anslutning till byggnaden. Utöver vår egen gård har vi närhet till Malmparkens gemensamma lekpark och konstgjorda fotbollsplan samt gångavstånd till skog och natur.

Avdelningar
På Siffrans Förskola har vi två småbarnsavdelningar
(1-3år). Siffrans avdelningar heter Hjärtat och Stjärnan.


Öppna Förskolan
Öppna Förskolan ligger på gångavstånd från Sollentuna Centrum i den södra delen av centrumområdet Mässvägen 7. Vi har en stor ljus lokal som ligger i anslutning till Sollentuna Familjecentral. Vi har tillgång till Malmparkens gemensamma lekpark och konstgjorda fotbollsplan.

Öppna förskolan är kostnadsfri och välkomnar vårdnadshavare med barn som inte är inskrivna i förskolan. Till Öppna Förskolan kan vårdnadshavare och barn komma när det passar. Här finns möjlighet att träffa andra vårdnadshavare, utbyta erfarenheter och få stöd. På Öppna Förskolan arbetar pedagoger med lång erfarenhet kring barn och vårdnadshavarskap.


Gemensamt för alla förskolor och avdelningar

Nära till stöd och beslut

På varje förskola arbetar en arbetslagledare som alltid finns på plats som stöd. Arbetslagledaren representerar förskolan och Turebergs Förskolor. Arbetslagledaren kan snabbt hjälpa vårdnadshavare och medarbetare vid frågor om verksamheten. Arbetslagledaren ansvarar även för den dagliga bemanningen och håller i enhetsmöten som sker en gång per månad. Verksamhetschefen har löpande möten tillsammans med alla arbetslagledare på Turebergs Förskolor.

På varje avdelning finns en avdelningsansvarig som har ansvaret för att varje barn får sina behov respekterade, tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. Att avdelningen tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. Avdelningsansvarig planerar och organiserar barnens pedagogiska verksamhet. Tillsammans med övriga avdelningsansvariga och verksamhetschefen på Turebergs Förskolor förs löpande dialog om idéer och förändringar som ska gynna barnens upplevelse och utveckling på förskolan.


 

BAGARBYVÄGENS FÖRSKOLA
Bagarbyvägen 8
191 34 Sollentuna

elham hemsida.png

Elham A

 

Platsansvarig
Telefon: 0739-15 17 20

Avdelningar
0739-15 23 89 - Tellus
0739-15 23 87 - Pluto
0739-15 23 91 - Månen
0739-15 22 43 - Solen


Skicka gärna sms för att inte störa den pedagogiska verksamheten

Frågor om platstillgång/barnkö
turebergsforskolor(a)edu.sollentuna.se

 

REGNBÅGENS FÖRSKOLA
Malmparken
191 60 Sollentuna

Leila L

 

Platsansvarig
Telefon: 0739-15 17 22

Avdelningar
0739-15 29 12 - Röd
0739-15 29 16 - Gul
0739-15 29 14 - Grön
0739-15 29 15 - Blå
0739-15 29 54 - Internationella

Skicka gärna sms för att inte störa den pedagogiska verksamheten

Frågor om platstillgång/barnkö
turebergsforskolor(a)edu.sollentuna.se

 

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Mässvägen 7 B
191 60 Sollentuna
0739-15 22 41

 

SIFFRANS FÖRSKOLA
Tingsvägen 27
191 60 Sollentuna

Unknown.jpeg

Gurbert S

 

Platsansvarig
Telefon: 0739-15 17 24

Avdelningar
0739-15 18 78 - Hjärtat
0739-15 23 70 - Stjärnan
0739-15 17 26 - Nattis
Skicka gärna sms för att inte störa den pedagogiska verksamheten

Frågor om platstillgång/barnkö
turebergsforskolor(a)edu.sollentuna.se

 

Turebergs Förskolor (HK)
Malmvägen 16A
191 69 Sollentuna
turebergsforskolor@edu.sollentuna.se